top of page

De Dames van de Raad

Achter elk raadslid staat een een vrouwelijke Doorzètter...Samen genoemd de Dames van de Raad.

Naast het verzorgen van de Raadsheren zijn de dames actief betrokken bij diverse evenementen en activiteiten van "C.V. De Doorzètters ". Met hun vrouwelijke charmes ondersteunen ze daar waar nodig.  Ze staan de heren ter zijde met gevraagd en ongevraagd advies.

Over het algemeen zijn de dames minder zichtbaar op de voorgrond, maar leveren zij achter de schermen heel belangrijk werk voor, tijdens en na de Carnaval. Als het op de feesten aankomt zijn ze uiteraard van de partij!

DSC_1380-DeNoiseAI-raw-SharpenAI-Motion-gigapixel-art-scale-2_00x.jpg

v.l.n.r. Veronique, Janine, Miranda, Daisy, Isolde, Renate, Karlijn, Jacqueline, Cindy, Jayla, 

bottom of page